Generalforsamling

Stevns Løbeklub

Ordinær generalforsamling
Mandag d. 7/3 kl. 19,30
i Stevnsbadets mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægterne

vel mødt bestyrelsen

Nyt Begynderhold

Mandag d. 15 august starter nyt begynderhold. Så her er muligheden for at komme i løb igen.
Vi mødes som altid ved Stevnshallen kl. 18,30 og træningen foregår mandag og onsdag.
Vi glæder os til at se nye løbere, løbere som har været skadet eller de som bare gerne vil løbe igen.

Michael og Karsten

Kontingent

Vi er efterhånden langt inde i 2015, men der er stadig medlemmer, som ikke har betalt årets kontingent.

Medlemskontingent kr. 150, husk oplysning om navn, adresse, fødselsdato, mail og telefonnr.

Familiekontingent kr. 250, gælder familiemedlemmer på samme adresse, samme oplysninger på alle som ovenfor.

Kontingentet er gældende for hele 2015.

Betaling for kontigent skal ske til SydBank reg.nr. 6060, konto nr. 5727340

Nye kommentarer